Thông báo : V/v cập nhật các tính năng mới cùng Viplus

 Sau quá trình xây dựng và phát triển nền tảng Vietsmile với việc ứng dụng sản phẩm blockchain làm nền tảng tập trung cho giá trị mà khách hàng đã và đang tin tưởng sử dụng Viplus thông qua phần quà nhận được từ các giao dịch trung gian với Vietsmile được quy đổi thành điểm tích luỹ dựa trên công nghệ chuỗi khối. Mỗi thành viên sẽ được nhận một lượng VPL nhất định.


Sau hơn 2 năm triển khai chúng tôi đã xây dựng đầy đủ các hệ sinh thái và nền tảng giao dịch cho Viplus nhằm xây dựng một ứng dụng công nghệ tạo ra giá trị từ các giao dịch, thanh toán cũng như tiết kiệm của chính người dùng. Với niềm tin giá trị được tạo dựng từ niềm tin cộng đồng VPL đã và đang xây dựng được chuỗi giá trị bền vững này. Từ đó chúng tôi thực hiện bổ sung các chức năng vào Viplus sẽ được chính thức khai thác như sau:

- Nền tảng thế chấp Viplus thành giá trị tiền FIAT sẽ được áp dụng từ ngày 20/08/2022

- 15/08/2022 mở tính năng giao dịch trade spot trên bitrefund

- 15/08/2022 áp dụng VPL là phí giao dịch ưu tiên trên Bitrefund

Việc ứng dụng này sẽ được chúng tôi triển khai theo từng giai đoạn phù hợp với thị trường và giúp thành viên cập nhật kịp thời các tính năng cả trên nền tảng Vietsmile cũng như các sản phẩm để phát triển hệ sinh thái.

ĐĂNG KÝ Bitrefund

Nhận xét