Thông báo: khởi chạy bitrefund

 


Bắt đầu từ ngày 22/08 Bitrefund chính thức khởi chạy tính năng trade spot và các tính năng khác trên nền tảng giao diện mới. Rất xin lỗi quý khách hàng vì thời gian triển khai bị lùi lại, do ảnh hưởng 1 vài lý do khách quan từ thị trường và sự cố từ các yếu tố kỹ thuật trong quá trình nâng cấp.

THAM GIA

Nhận xét