SỰ KIỆN RA MẮT SÀN GIAO DỊCH BITREFUND

 Thời gian: 15:00 ngày 22-08-2022---15:00 ngày 30-09-2022 (UTC+7)

Hoạt động 1Giao dịch VPL để chia sẻ 100,000,000 VNT

Tất cả người dùng đủ điều kiện dựa trên khối lượng giao dịch sẽ chia sẻ 100,000,000 VNT

1) Phần thưởng Top 10

Top 1: 10,000,000 VNT

Top 2: 7,000,000 VNT

Top 3: 5,000,000 VNT

Top 4-10: Nhận 1,000,000 VNT

*Người tham gia cần giao dịch ít nhất 50,000,000 VPL.

2) Phần thưởng tham gia

- Tất cả người đùng đủ điều kiện khác sẽ nhận 500,000 VNT. Người tham gia cần giao dịch ít nhất 15,000,000 VPL.

SIÊU SỰ KIỆN : CHÀO ĐÓN THÁNG RA MẮT NEW BITREFUND

Hoạt động 2Cuộc thi nạp ròng với phần thưởng 200,000,000 VNT

Tất cả người dùng đủ điều kiện dựa trên khối lượng nạp ròng sẽ chia sẻ 200,000,000 VNT.

1) Phần thưởng Top 50

Top 1: 10,000,000 VNT. Khối lượng nạp ròng ít nhất 500,000,000. VNT

Top 2: 7,000,000 VNT. Khối lượng nạp ròng ít nhất 300,000,000 VNT.

Top 3: 5,000,000 VNT. Khối lượng nạp ròng ít nhất 200,000,000. VNT

Top 4-50: Nhận 1,500,000 VNT tương ứng. Khối lượng nạp ròng ít nhất 150,000,000 VNT

2) Phần thưởng tham gia

Tất cả những người tham gia nhận 700,000 VNT. Khối lượng tiền nạp ròng ít nhất là 50,000,000 VNT.

Hoạt động 3Người mới tham gia đăng ký Bitrefund

Người dùng mới đăng ký tài khoản trên Bitrefund, hoàn thành xác minh KYC và có khối lượng giao dịch ít nhất 20,000,000 VNT mỗi người sẽ nhận 50,000 VND.

Hoạt động 4Mời người dùng mới, chia sẻ phần thưởng 150,000,000 VNT

Người dùng mời bạn bè đăng ký tài khoản Bitreund, hoàn thành xác minh KYC và thực hiện khối lượng giao dịch ít nhất 10,000,000 VNT sẽ nhận được 20,000 VPL cho mỗi người được mời.

Lưu ý:

1. Tất cả những người tham gia cần hoàn thành xác minh KYC 2 để nhận phần thưởng;

2. Tiền nạp ròng = (nạp + mua) – (rút + bán);

3. Nghiêm cấm việc sử dụng các tài khoản trùng lặp và bất kỳ hành vi gian lận nào khác. Tài khoản phụ và tài khoản chính sẽ được coi là một tài khoản.

4. Phần thưởng là mã thông báo của dự án và được phân phối trong vòng 14 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc. Thông báo phân phối phần thưởng sẽ được đăng trên Bitreund News;

5. Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh giữa các phiên bản dịch của các ngôn ngữ và phiên bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng;

6. Bitrefund bảo lưu mọi quyền đối với lời giải thích cuối cùng.

7. Sự kiện này không liên kết với App khác.

GIẢM NGAY 20% PHÍ GIAO DỊCH KHI ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BITREFUND HÔM NAY !Cảnh báo rủi ro:

Vui lòng lưu ý thị trường tiền mã hóa luôn biến động và có thể xảy ra thua lỗ trong các tình huống khác nhau, vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin liên quan và thận trọng với các hành động đầu tư của mình.

Bitrefund có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng của mình.

Nhận xét