SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CHÚC MỪNG VIETSMILE 3 TUỔI...

 


01/ Tài khoản sở hữu 5,000 CP tặng 500,000 vnđ

02/ Tài khoản sở hữu 10,000 CP tặng 1,000,000 vnđ

03/ Tài khoản sở hữu 20,000 CP tặng 2,500,000 vnđ

04/ Tài khoản sở hữu 30,000 CP tặng VÉ INDO ( Nếu chưa đạt vé từ các chương trình khác ) 1 ID chỉ dc 1 vé nếu đã đạt thưởng 3,000,000 vnđ.

ĐỐI SOÁT TỪ 16/08 - 29/09

05/ Heo đất : 100,000 VSC tặng 1,000,000 vnđ

06/ Heo đất : 200,000 VSC tặng 2,500,000 vnđ

Áp dụng từ 03/09 - 29/09

07/ Nâng gói đối tác tặng 99,000 vnđ

08/ Nâng gói VIP tặng 399,000 vnđ

09/ Nâng gói VIP 1 tặng 999,000 vnđ

10/ Nâng gói VIP 2 tặng 1,999,000 vnđ

11/ Tất cả các gói VIP 1 + VIP 2 : Nâng cấp từ 03/08 - 29/09/2022 được nhận quỹ bảo vệ bằng VNĐ

Chú ý : mục 07,08,09,10,11 chỉ áp dụng cho 299 ID đầu tiên

12. Tân Giám Đốc 1 sao :  Tặng ngay 01 vé INDONESIA ( nếu đã đạt từ event khác thưởng nóng 5 triệu) áp dụng từ 03/08 - 29/09/2022

Nhận xét