THÔNG BÁO HỌP CỔ ĐÔNG VIETSMILE LẦN 1

 


Thông báo: 

Để cập nhật các nền tảng và chiến lược Vietsmile, Ban Lãnh Đạo Vietsmile xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thành viên đã chung tay cùng phát triển Vietsmile trong những giai đoạn khởi đầu khó khắn và đầy rửi ro. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm xây dựng và phát triển Vietsmile đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. nay BLD công ty xin thông báo chương trình họp mặt cổ đông thường niên được tổ chức hàng năm hoàn toàn miễn phí cho thành viên cổ đông được diễn ra tại Đà Nẵng. Xin kính mời toàn thể thành viên đạt tiêu chuẩn sắp xếp thời gian tham gia sự kiện đặc biệt này.

Danh sách gồm:

- Thành viên đạt điều kiện đợt 1 còn sở hữu cổ phần đến giai đoạn này.

- Sau ngày 15 tháng 8 đóng giao dịch và chuyển đổi để xét chỉ tiêu.

Cổ đông đã bán cổ phần sẽ được hoàn tiền đạt điều kiện đợt 1 trị giá 5 triệu vnđ.

Dự kiến họp cổ đông và du lịch nghỉ dưỡng sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Trân trọng !

Trở thành thành viên Vietsmile ngay hôm nay !

Nhận xét